Verhuizen van voedselproductie naar het oosten

9 april 2022

Vicaris

Overheid, Voeding

0

Het hele concept etc. is in 1942 al bedacht door de NAZI,s, !!

de hele voedsel productie, en voedselschuur in Europa moet verplaatst worden naar “Oost Europa” !!!!!

Want lees, en huiver, meer dingen zullen u ook gelijk duidelijk worden !

In de zomer van 1942, toen de nazi-legers geheel Europa , en een groot deel van de Sovjet Unie onder de voet hadden gelopen .

Kwam de Reichsbank al met plannen voor een na oorlogse monetaire unie.

De centrale Reichsbank , in samenwerking met het Ministerie van Economie , ontvouwde een plan voor een monetaire unie voor een groot deel van Europa met de Deutsche Reichsmark als dominerende valuta.

Het Duitse Nazi plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een boek , dat in hetzelfde jaar in Berlijn werd gepubliceerd onder de titel ; “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.

Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen , bankiers en economen van het Derde Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).

“De Nazi blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel overeen met de structuur van de huidige Europese Unie , zoals wij die nu kennen.”

Mogelijk is slechts het enige verschil dat de Nazi’s “de Reichsmark” wilden als europees betaalmiddel , omdat ze zelf niet op het woordje “EURO” kwamen .

En er vanwege hun militaire ( over ) macht ook weinig met andere machtshebbers / hoogwaardigheidsbekleders te onderhandelen viel .

Duits befehl uit Berlijn , was immers befehl !

Zou om een dwaalspoor aan te leggen Berlijn nu vervangen zijn door “Brussel / Strassbourg” ?

Dat is de conclusie van een artikel, verschenen in de International Currency Review , een specialistisch blad dat vrijwel alleen binnen de bankwereld wordt gelezen.

Aan het boek hebben onder andere meegewerkt de eerder genoemde Walter Funk , die een beschrijving gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa.

Dr. Emil Woermann , professor aan de Universiteit van Halle , die het toekomstige landbouwbeleid beschreef.

Dr. Anton Reithinger , werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa .

Staatsecretaris Gustav Koenings , die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf .

Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G. , hij werkte de economische politiek van de Nazi’s uit : het vraagstuk van de Europese wisselkoersen en het komen tot één Europese munt .

Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt , een verenigde agrarische markt en algemene principes van Europese samenwerking .

Opvallend is ook dat de auteurs Groot-Brittannië liever buiten het verenigde Europa wilden houden , en ook plannen hadden voor een Europese Centrale Bank .

Die dan door Duitsland gedomineerd zou worden .

De EU is het soms een hersenspinsel , een kreet van de huidige van de huidige machthebbers ?

Of zijn de huidige machthebbers gewoon heel simpel “verkapte hernieuwde NAZI’s ” ?

En is de volgende kreet van van toepassing ?

Nog een opvallend feit van overeenkomsten in het boek is dat concurrentie moet worden tegen gegaan , het is nu helemaal vrij baan voor de grote industrieën .

Die het zeker helemaal voor het zeggen zullen krijgen in de Nazi visie op het Verenigde Europa .

Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank , die met hun door de computer aangemaakte nep geld, ook garant zou staan voor grote exportkredieten .

Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer van de afzonderlijke centrale banken , van de lidstaten .

Kortom, wilden ze toen ook al van Europa een federale superstaat creëren waarin de souvereiniteit van de afzonderlijke lidstaten praktisch zou zijn afgeschaft .

Het Verdrag van Maastricht doet denken aan het Duitse denken van de vorige eeuw ; waar nationale belangen dienen voor te gaan voor de belangen van grotere en dus boven de staten agerende politieke eenheden .

Er zijn ook sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd het in 1942 uitgegeven boek van de aardbodem te doen laten verdwijnen .

Van de massale uitgave tijdens de Nazi periode zijn er nu nog voor zover bekend slechts 7 á 8 edities over , en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm .

Waar zijn de vele orginele exemplaren van waar uit gekopieerd is dan gebleven ?

Immers net na de tweede wereldoorlog had men nog geen eens kopieermachines !

Eén van de kopieen bevind zich in het British Museum .

En één in de Staatsbibliotheek te Berlin .

Wij vonden na enig speuren voor u de volgende aanvullende informatie ; Het boek ; Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Eröffnung der vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller … veranstalteten Vortragsreihe “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” am 15. Januar 1942.

Post by Vicaris

De Vicaris is een functie binnen de religieuze organisatie Samen Zijn Wij Een

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.