0%

Trust

HomeTrust

Wat is een trust en hoe werkt die?

Uitgelegd door Karel (oorspronkelijk verschenen op vrijensoeverein.nl)

Een TRUST is een juridische constructie waarmee een waardevol bezit door derden beheerd kan worden. Toen de kruisridders massaal op oorlogspad gingen om rijkdom te stelen bij een concurrerende religie kwam het vaak voor dat ze “missing in action” raakten pas na jaren weer terug kwamen. Om er voor te zorgen dat ondertussen hun kastelen niet in verval raakten richtten zij een TRUST op voor het beheer van een ridder zijn landgoed en financiele zaken. In een trust spelen een aantal partijen een rol.

REQUESTOR
Deze vraagt de oprichting van de TRUST aan. Meestal is de REQUESTOR ook de BENIFICIARY
BENIFICIARY
Dit is de begunstigde van de TRUST. In nederlands ondernemingsrecht is dit de aandeelhouder. Het is de BENIFICIARY die de EXECUTOR aanstelt.
EXECUTOR
Dit is degene die de bevelen geeft aan alle andere mensen. In nederlands ondernemingsrecht is dit de Directeur of Chief Executive Officer (C.E.O.). Deze behoort niet bij het personeel en zijn wil is wet. De EXECUTOR kan ook BENIFICIARY (DGA: Directeur Groot-Aandeelhouder) zijn.
ADMINISTRATOR
Deze heeft vergelijkbare bevoegdheden als de EXECUTOR, echter is daar ondergeschikt aan. De ADMINISTRATOR behoort wel tot het personeel. De ADMINISTRATOR kan door de EXECUTOR ontslagen worden.
TRUSTEE
Deze titel klinkt heel aardig maar dit is het laagste van het laagste, de “hot potato” die niemand wil zijn. De TRUSTEE is belast met het onderhoud van de in de TRUST ingebrachte goederen. Omdat de kasteelheren bij terugkomst van hun rooftochten graag weer op de troon plaats wilden nemen is de rol van TRUSTEE met geweld afdwingbaar. Als de opzichter na terugkomst van de ridder niet uit het kasteel vertrekt wordt deze er met geweld uitgezet. Een TRUSTEE kan door de EXECUTOR of ADMINISTRATOR ontslagen worden.
De reden dat de overheid zo zenuwachtig wordt van het zien van een geboorteakte is omdat daar hun handtekening op staat, als TRUSTEE !!!
Wat wij denken dat een Persoon is, blijkt toch iets anders te zitten dan wij denken. Wij denken aan een persoon als jij of ik of hij. Maar een Persoon is een TRUST, een corporatie waar iedereen in kan deelnemen. De overheid is de TRUSTEE. Zij hebben de belofte gedaan goed voor ons te zorgen. Op het moment dat ik aangehouden word door een politie agent en ik mij als de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS identificeer, dan wordt de politieagent ook die persoon, in de rol van TRUSTEE. Het is immers een publieke functie, oftewel een PUBLIC SERVANT.
Direct daarop veranderd hij zijn rol naar ADMINISTRATOR. Bij afwezigheid van de EXECUTOR is hij gerechtigd de bevelen te geven. Omdat hij geen bevelen hoort neemt hij automatisch aan dat degene die zich ook als deze persoon geïdentificeerd heeft dan wel een (onbekende) TRUSTEE moet zijn. En die rol is afdwingbaar; dus als je niet doet wat de ADMINISTRATOR zegt, word je in een warenhuis opgesloten (de vermiste cargo is dan gevonden en veilig opgeborgen) of schiet ie je dood als je je verzet.
Omdat je gezondigd hebt moet je voorkomen bij de rechtbank. Daar zitten allemaal mensen in zwarte jurken omdat het priesters zijn. De rechter is de TRUSTEE van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. De bode maakt onder het Zaaknummer als naam een CONSTRUCTIVE TRUST aan waar hij zelf de REQUESTOR van is, en stelt de rechter aan als TRUSTEE en ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK. De rechter stelt de aanklager aan als EXECUTOR. De rechter vraagt nu naar “de gedaagde” zijn naam.
Zodra iemand zich met zijn naam identificeert wordt deze BENIFICIARY van de RECHTZAAK. De rechter switcht nu van rol met de gedaagde. De gedaagde neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt BENIFICIARY van de RECHTZAAK.
Als je je zonden opbiegt krijgt de aanklager van de rechter de titel BENIFICIARY en de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar de gedaagde, die het vonnis namens de BENIFICIARY als EXECUTOR moet uitvoeren.
Dit is een ‘knippen-en-scheren’ toneelstuk omdat zowel de rechter, de aanklager, de bode en zelfs je eigen advocaat, zonder dat jij dat weet, (net zoals de nutsbedrijven) een greep mogen doen in het Cestui Que TRUST fund waar al jouw bezittingen in belegd worden. Wij worden hier opgelicht op een schaal die voor ons onvoorstelbaar is. Dit “afromen” gebeurt in opdracht van “Rome” en het Vaticaan is de uiteindelijke begunstigde van een aanzienlijk deel van de belasting en boetes die wij geacht worden te betalen. Het is de moderne Inquisitie die hedendaagse aflaten int.
Ik heb een keer gemerkt dat toen ik tegen een politieagent zei dat ik de Executeur en enige begunstigde ben van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS, hij toen heel voorzichtig werd. Alleen begreep ik toen nog niet waarom.
Wij zijn soeverein en wij hebben het eigendom van de Persoon geclaimd. Wij zijn dus behalve begunstigde BENIFICIARY, ook de EXECUTOR. Wij zijn gewend ons te gedragen als TRUSTEE. Als wij ons identificeren als EXECUTOR en enige BENIFICIARY, dan kunnen wij hen de functie van TRUSTEE toebedelen en hen verbieden als ADMINISTRATOR op te treden. Zodra zij erkennen een publieke functie te vervullen worden zij PUBLIC SERVANT en werken zij als TRUSTEE voor de TRUST waar wij directeur van zijn! Joepie J In theorie kunnen wij hun rol zelfs met geweld afdwingen.