0%

Trust Law

HomeTrust Law

Geschiedenis van de trustfiguur

acti aeterni

Uitgelegd door Karel (oorspronkelijk verschenen op vrijensoeverein.nl)
Karel; Ik ben de laatste dagen in TRUST law en geschiedenis gedoken en ben er nu achter hoe we door de overheid en het Vaticaan opgelicht worden. Waar wij in leven is de moderne versie van de inquisitie die hun zondaars hun zonden laat afkopen.
Het Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat  (een TRUST) van Julius Caesar werden in 1302 opgericht met de pauselijke acte Unam Sanctum. In die akte beweert het Vaticaan de executeur te zijn van het testament van Jezus Christus (de bijbel) en claimt namens deze het eigendom van de planeet aarde met alles wat er los en vast op zit. Het Vaticaan is nu een kerk, voorheen was het een sekte.
In 1455 maakt Nicholas V de pauselijke akte Romanus Pontifex op. Deze akte claimt alle zielen op aarde en stelt elke ziel veilig in een TRUST. Voor het gemak noem ik die de ZIEL. Deze trust word tot op de dag van vandaag voor ons door het Vaticaan beheerd.
In 1481 maakt Sixtus IV de pauselijke akte Aeterni Regis op. Deze akte claimt alle mensen op aarde in TRUSTs die ik LICHAAM zal noemen.
In 1537 maakt Paul III de pauselijke akte Convocation op. Deze akte claimt alle aardse bezittingen in TRUSTs die ik BEZITTINGEN zal noemen. Hierin wordt door het Vaticaan een bedrag gestort en belegd als vergoeding voor jouw aandeel in de grondstoffen van de aarde.
Als we geboren worden richt de Rooms-Katholieke kerk 3 TRUSTS voor je op; ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN. ZIEL blijft in de kluis van het Vaticaan. LICHAAM en BEZITTINGEN worden doorgegeven aan de Staat der Nederlanden NV die deze inbrengt in een Cestui Que TRUST genaamd (in mijn geval) © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. Merk daarbij op dat dat in italics (cursief) geschreven is. Cursief -> Curse = vloek.
En hier komen we bij het geboortecertificaat. Heb je al gemerkt dat als je ergens met je geboortecertificaat zwaait dat dat bijna als knoflook voor vampiers is? Dat komt omdat dat het enige papier is waar hun handtekening op staat. Een handtekening is een belofte. In dit geval de belofte een goed TRUSTEE te zijn voor de TRUST (en dit is afdwingbaar met geweld). Dat dit voor ons zo belangrijk is zal ik zo uitleggen.
Omdat op 7 jarige leeftijd er niets meer vernomen is van degene op het geboortecertificaat word deze volgens Admirality Law geacht overleden te zijn. De Cestui Que TRUST  © HENDRIK CHARLES BAGCHUS wordt dan geregistreerd als “vermiste cargo” en ondergebracht in een nieuwe Cestui Que Vie TRUST genaamd © HENDRIK CHARLES BAGCHUS (dit keer dus niet in schuine leestekens). Dit is de trust waarin ‘het leven’ van deze persoon bewaard wordt. Als je op je 18e jaar een BSN nummer (Voor België: nationaal nummer op 12 jaar) aanvraagt dan wordt deze trust door ons ‘nieuw leven’ ingeblazen. Maar omdat wij ons lichaam niet geclaimd hebben als de onze blijft de Cestui Que trust buiten ons gezichtsveld.