0%

Natuurlijk persoon

HomeNatuurlijk persoon

Het ontstaan van een persoon

Net zoals alles begint ook jouw bestaan bij een gedachte van twee mensen. De gedachte om een kind te verwekken.

Man en vrouw proberen dagenlang. De man slaagt er op een dag in zijn zaad te lozen in de baarmoeder van de vrouw op het zelfde moment dat het lichaam van de vrouw een

eicel vrijgeeft. En het werk van de man is over. Nu is het het lichaam van de vrouw die al het werk doet. Dat verdient alleen maar heel veel respect. Op een gegeven moment ontmoet een zaadje een eicel. Een zygote wordt gevormd. Het lichaam van de moeder bouwt, zonder er echt bij stil te staan, uit eigen mythochondriaal DNA (uitsluitend vrouwelijk) een vruchtwaterzak, compleet met moederkoek en navelstreng waarin die zygote zich ontpopt tot een embryo en later een foetus.

Als een kapitein zijn schip afmeert aan de kade (berth of a ship) dan moet hij een vrachtbrief tonen waarop staat wat hij aan boord heeft, dat is dus de cargo van het schip. Op die brief staat wat er aan boord was toen het schip beladen werd, niet wat er aan boord is wanneer dat die toekomt in de haven. Als blijkt dat er onderweg cargo overboord gegaan is, dan zegt men dat die goederen verloren zijn op zee. Die cargo is dan voor de eerste die er zijn hand kan opleggen. Die wordt dan eigenaar. In de video hieronder legt Jordan Maxwell het heel goed uit.

https://youtube.com/watch?v=aZqb0TW15EE%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dnl%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Wanneer het kind geboren wordt, komt nadien nog de vruchtwaterzak, moederkoek, navelstreng en ander organisch materiaal (= nageboorte) mee. Echter het kind zit daar niet bij. Zie je al enkele gelijkenissen?

De nageboorte is hier het schip. Het kind is dan de cargo op dat schip. De moeder is de aarde. Men zegt ook wel eens moeder Aarde. Het vruchtwater is dan de zee. De geboorte akte die opgemaakt wordt is de vrachtbrief. Op die akte staat dat er een schip (nageboorte) gearriveerd is, maar de cargo (het kind) is verloren op zee. “Jamaar, het kind komt toch als eerste?” Jazeker. Maar weet je nog wat Koning Herodus zei: “Dood alle eerst geborenen.” En wat kwam er als eerste uit de buik? Het kind.

mitochondriaal dna

Dat schip (= nageboorte) bestaat uitsluitend uit vrouwelijk mythochondriaal DNA. Een schip of een boot is tenslotte vrouwelijk. Dat mythochondriaal DNA wordt geclaimd door het Vaticaan door middel van de geboorte akte. Altijd en automatisch. Het ziekenhuis is eigenlijk federaal of nationaal territorium. Het wordt voor het grootste stuk door de federale of nationale overheid gesponsord. Ziekenhuizen werden voor het eerst opgericht door de orde van de ridders van Malta. Door de aangifte in het gemeentehuis (= agent van het Vaticaan) wordt een geboortetrust opgericht. De naam van die trust staat de eerste zeven jaar cursief in kleine letters met telkens één hoofdletter. Na 7 jaar wordt een nieuwe trust opgericht waarbij de naam recht (= niet cursief) geschreven staat. Rond het twaalfde “levens”-jaar wordt een tweede trust opgericht die een natuurlijk persoon genoemd wordt. Die persoon heeft een NAAM en nummer (die laatste om het makkelijk terug te vinden in de administratieve molen): het rijksregisternummer (Burger Service Nummer in Nederland). De fiscus (een kantoor) wordt de begunstigde van de natuurlijke persoon en bepaalt dus zelf hoeveel ze willen hebben. Het nationale parlement (ook een kantoor) is de oprichter en maakt dus de regels. Door dat jij dood en verloren op zee gewaand wordt, wordt een kantoor van de beheerder opgericht, waarvan jij geacht wordt de directeur te zijn. De overheid laat jou dan in de waan dat jij die beheerder bent. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom de nageboorte geregistreerd wordt en niet het kind zelf. Een levende mens registreren is een daad van slavernij. Justitie (ook een kantoor) is de protector en moet er op toezien dat de beheerder zich aan de regels houdt.

Een akte is een papier met tekst er op en die tekst bestaat dus enkel in de 2D wereld. De wereld van papier dus. Een levende man of vrouw bestaat enkel in de 3D-wereld oftewel de natuurlijke wereld. Een 2D-entiteit kan onmogelijk communiceren met een 3D-entiteit. Vandaar dat kantoor.

Een persoon bestaat in twee varianten: de natuurlijke persoon en rechtspersoon. Een rechtspersoon bestaat net als een natuurlijk persoon uitsluitend op papier. Een rechtspersoon kan zijn: een bedrijf, een overheid, een instituut, enz. Deze komt tot “leven” door de oprichtingsakte. Vergelijkbaar met de geboorte akte. Ziet u de overeenkomsten?

Elke persoon is een trust. Dus ook een overheid(-sdienst).

Ook titels, zoals deurwaarder, notaris, rechter, advocaat, burgemeester, minister, enz bestaan uitsluitend op papier. Hetzelfde geldt voor een inschrijvingsbewijs van motorvoertuig, eigendomsakte, e.d. Tekst leeft niet, kan niets, is dood.

Voordat een persoon kan communiceren met een andere persoon is de actie nodig van een levende mens. Nu is het zo dat vele mensen verkeerdelijk werd wijsgemaakt dat ze een natuurlijk persoon zijn. Met alle gevolgen van dien.

De zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, wordt fraude genoemd.

Oh ja, als we met zijn allen geregistreerd staan als “dood en verloren op zee”, waarom krijgen we dan nog zoveel brieven van de systeem dictators? Ze moeten ons dan wel bijzonder goed kennen. Misschien komt dat door de “orgaandonorwet”. Een persoon kan geen organen afstaan, omdat die er niet zijn. Enkel een levend wezen (bijv een mens) kan organen afstaan.

Als afsluiter laat ik nog Kurtis Kallenbach aan het woord.

https://youtube.com/watch?v=N0XJnRrdHzs%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dnl%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Met dank aan René Vissers en Kurt Kallenbach voor het gedane onderzoek.