Google vrij, kan dat wel ?

4 april 2022

Vicaris

Overheid

0

wie kijkt er mee ?

Net zoals ook een computer zonder Windows of macOS kan werken (maar met een ander besturingssysteem), kunnen ook de meeste smartphones zonder Google of Apple werken. Bij de computer kijken Microsoft en Apple over uw schouders mee wat u op de computer doet en bij de smartphone zijn het Google en Apple.

Er is geen verschil in de onethische wereldbeschouwing tussen Google of Apple. Deze laatste doet het alleen wel veel geraffineerder. Zij hebben zowel de software, maar ook de hardware in eigen ontwikkeling. Deze werken perfect samen en bovendien laat Apple de consument financieel goed bloeden om bij de club te mogen horen. (Een iPhone kost ca. $ 15,- wanneer deze de fabriek in China verlaat)

Het is op veel smartphones mogelijk een alternatief besturingssysteem te installeren,  maar wel met een groot en principieel verschil. In tegenstelling tot de PC’s & laptops heeft bij de ontwikkeling van de smartphone nooit het “dienende” karakter voor de gebruiker voorop gestaan, maar het verzamelen van data over deze gebruiker. Surveillance dus. Bijna alle heerlijk, fijne en makkelijke apps dienen dit streven en verleiden om nog meer (privé) data ter beschikking te stellen.

Vanuit deze doelstelling hebben de meeste fabrikanten hun smartphones “op slot” gezet. Hierdoor kom je niet zonder meer in het “voorportaal” van de software, de plek waar het apparaatje bij het opstarten naar de “weg” zoekt. Wanneer je een ander besturingssysteem wilt installeren, is het noodzakelijk om toegang tot dit “voorportaal” te hebben. Het is in sommige gevallen lastig, en in andere gevallen helemaal niet mogelijk, om het “slotje” naar dit voorportaal, de zgn. bootloader, te openen. Het openen van het slot is overigens niet illegaal, wel ongewenst.

En hier nog eens het interview met Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff:https://vrijzutphen.nl/player-embed/id/737/

Een goede indruk over de stand van zaken betreffende Big Data & Algoritmen geeft dit uitstekende interview van Tegenlicht met Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff.
Helaas wordt bij deze reportage vooral de commerciële kant benadrukt. Tussen de regels door hoor je echter wel dat het eigenlijk over het beheersen van ons denken en over de manipulatie van ons handelen gaat.

Post by Vicaris

De Vicaris is een functie binnen de religieuze organisatie Samen Zijn Wij Een

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.