0%

Burger Rechtsherstel

HomeBurger Rechtsherstel

Intentieverklaring

De inspanning van Burgerrechtsherstel is er op gericht om mensen in overleg met de aangestelde bestuurders van het systeem, vanuit de wet te kunnen laten samenwerken.

Wij werken samen met mensen om kennis over te brengen van de wet om dientengevolge begrip te kweken voor wat er van een ieder wordt gevraagd om in harmonie met elkaar samen te zijn

Wij streven naar overleg en samenwerking met wetshandhavers binnen de kaders van de wet, volgens voorschrift.

Hierdoor is het voor burgers prettig zich nuttig te maken vanuit medezeggenschap voor de gemeente.

http://www.burgerrechtsherstel.com